ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του «Συνδέσμου Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος», το οποίο εκλέχθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 23.11.2016, συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος Λεωνίδας Γεωργόπουλος
Αντιπρόεδρος Νικόλας Κανελλόπουλος
Γραμματέας Μάριος Μπαχάς
Ταμίας Κατερίνα Καρατζά
Μέλη Αθανάσιος Γεωργιάδης (Θεσ/νίκης)
Νικόλαος Κορίτσας
Ιωάννης Δρυλλεράκης
Δημήτρης Ζέπος
Φραγκίσκος Πέτρος
Γρηγόρης Τιμαγένης (Πειραιώς)
Σωτήρης Φέλιος

Παλαιότερα Διοικητικά συμβούλια:

2013-2016

2010-2013

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Print Friendly, PDF & Email