ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2010-2013

Πρόεδρος Ιωάννης Δρυλλεράκης
Αντιπρόεδρος Λεωνίδας Γεωργόπουλος
Γραμματέας Μάριος Μπαχάς
Ταμίας Δημήτρης Ζέπος
Μέλη Νικόλαος Κορίτσας
Σωτήριος Φέλιος
Ιωάννης Χατζηπροδρόμου
Παναγιώτης Σκουρής
Γρηγόριος Τιμαγένης
Βασίλειος Αντωνόπουλος
Χαρά Ζέρβα

Print Friendly, PDF & Email