ΕΛΕΝΗ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Εκπρόσωπος: Μαρία Αθανασιάδου

Διεύθυνση:
Κουμπάρη 2, 106 74 Αθήνα

Τηλ: 210 3627757 / 210 3626624
Fax: 210 3626742

Email: mail@hplaw.biz

Website: www.hplawfirm.com

Print Friendly, PDF & Email