ΖΟΥΛΟΒΙΤΣ-ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΖΟΥΛΟΒΙΤΣ-ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εκπρόσωποι: Μίνα Ζούλοβιτς και Παναγιώτα Κοντογεώργου
Διεύθυνση: Σωρού 14, 15125 Μαρούσι
Τηλ: 210 330 5151, 210 617 9011
Fax: 210 330 5152
Email: info@zklawfirm.gr

Website: www.zklawfirm.gr

ΑΜΔΣΑ 80643

Print Friendly, PDF & Email