ΗΛΙΑΣ Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΗΛΙΑΣ Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εκπρόσωποι Ηλίας Αναγνωστόπουλος
Διεύθυνση: Πατριάρχου Ιωακείμ 6, 10674 Αθήνα
Τηλ: 210 7292010
Fax: 210 7292015
Email: iananagnostopoulos@iag.gr

Website: www.iag.gr

ΑΜΔΣΑ 80253

Print Friendly, PDF & Email