ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΗΡΕΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΗΡΕΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Επωνυμία ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΗΡΕΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Εκπρόσωποι Ιωάννης Θ. Ηρειώτης
Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 42-44, 185 35 Πειραιάς
Τηλ: 210 4227572-4 / 210 7209922-3
Fax: 210 4227219 / 210 7210189
Email: iriotlaw@otenet.gr / info@iriotislaw.gr

Website: www.iriotislaw.gr

ΑΜΔΣΠ 30018

Print Friendly, PDF & Email