Ι.Κ. ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ – Ι.Ν. ΜΑΓΓΑΝΙΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εκπρόσωπος: Ιωάννης Μαντζουράνης

Διεύθυνση:
Μαυροματαίων 29, 104 34 Αθήνα

Τηλ.:210 3841738, 210 3804415
Fax: 210 3805732

Email: lawoman@otenet.gr

Website: www.mantzouranislawfirm.gr

Print Friendly, PDF & Email