Ι. Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ – Σ.Ι. ΒΛΑΧΟΥ -ΖΟΥΝΕΛΗ- Κ.Κ. ΔΡΙΤΣΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εκπρόσωπος:  Ιωάννα Αναστασοπούλου

Διεύθυνση:
Πατριάρχου Ιωακείμ 8, 106 74 Αθήνα
Τηλ: 210 7236050
Fax:  210 7236052

Email: info@alawfirm.gr

Website: www.alawfirm.gr

Print Friendly, PDF & Email