ΚΕΡΑΜΕΥΣ, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΚΕΡΑΜΕΥΣ, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Εκπρόσωπος: Γεώργιος Κεραμεύς

Διεύθυνση:
Παραδείσου 10, 151 25 Μαρούσι

Τηλ: 210 3390722
Fax: 210 3390342

Email: admin@kpplaw.eu

Website: www.kpplaw.eu

 

Print Friendly, PDF & Email