ΚΕΡΑΜΕΥΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εκπρόσωπος: Νίκη Κ. Κεραμέως

Διεύθυνση:
Κανάρη 8, 10671 Αθήνα

Τηλ.: 210 3609800
Fax: 210 3645800

Email: info@kerameus.com

Website: www.kerameus.com

Print Friendly, PDF & Email