ΚΙΤΣΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εκπρόσωπος: Λάμπρος I. Κιτσαράς

Διεύθυνση:
Αλωπεκής 8, 106 75 Αθήνα

Τηλ. 210 7255290
Fax.: 2107255289

Email: info@kplegal.gr

Website: www.kplegal.gr

Print Friendly, PDF & Email