ΚΡΙΜΙΖΗΣ Γ. ΚΑΙ Κ. ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εκπρόσωπος: Κωστής Κριμίζης

Διεύθυνση:
Πανεπιστημίου 56, 10678 Αθήνα

Τηλ: 210 3824248
Fax. 210 3800307

Email: contact@krimlaw.gr

Website: www.krimlaw.gr

Print Friendly, PDF & Email