ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εκπρόσωπος: Λεωνίδας Κ. Γεωργόπουλος

Διεύθυνση:
Δημ. Σούτσου 28, 115 21 Αθήνα

Τηλ: 210 8171500
Fax:

Website: www.kgdi.gr

Print Friendly, PDF & Email