Λ. ΣΚΑΛΙΔΗΣ – Χ. ΣΚΑΛΙΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Εκπρόσωπος: Χαρίκλεια Ε. Σκαλίδη

Διεύθυνση:
Ταντάλου 4, 546 27 Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 268515
Fax: 2310 268554

Email: skalidis@otenet.gr

Website:

Print Friendly, PDF & Email