ΜΑΝΟΥΚΑΣ – ΦΡΩΥΝΤΕ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εκπρόσωπος: Δημήτρης Μανούκας

Διεύθυνση:
Βουκουρεστίου 16, 106 71 Αθήνα

Τηλ: 210 3626110
Fax: 210 3632085

Email: manoukas@otenet.gr

Website: www.manoukas-freude.gr

Print Friendly, PDF & Email