ΜΑΧΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Εκπρόσωπος: Πέτρος Μαχάς

Διεύθυνση:
Κουμπάρη 8, 106 74 Αθήνα

Τηλ: 210 7211100
Fax: 210 7254750

Email: info@machas-partners.com

Website: www.machas-partners.com

Print Friendly, PDF & Email