ΜΕΪΔΑΝΗΣ – ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΕΪΔΑΝΗΣ – ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εκπρόσωπος: Χάρης Μεϊδάνης
Διεύθυνση: Υψηλάντου 39, 106 76 Αθήνα
Τηλ: 210 3604445
Fax: 210 3640810
Email: hmeidanis@hmlaw.gr / admin@hmlaw.gr

Website: www.hmlaw.gr

Print Friendly, PDF & Email