ΜΙΧΑΗΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εκπρόσωπος: Γρηγόριος Μιχαηλόπουλος

Διεύθυνση:
Πινδάρου 7, 10671 Αθήνα

Τηλ.: 211 770 0670
Fax.: 211 770 0671

Email: info@gmlaw.gr

Website: www.gmlaw.gr

Print Friendly, PDF & Email