ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ-ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ JURE

Εκπρόσωπος: Ανέστης Κωνσταντέλιας

Διεύθυνση:
Αμερικής 21, 106 72 Αθήνα

Τηλ: 210 3625553
Fax: 210 3607691

Email: konstadelias@jure.gr

Website: www.jure.gr

Print Friendly, PDF & Email