ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ, ΓΑΛΑΝΟΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΡΙΑ JURE

Εκπρόσωπος: Ιωάννης Μούργελας

Διεύθυνση:
Αμερικής 21, 106 72 Αθήνα

Τηλ: 210 3625553
Fax: 210 3607691

Email: mourgelas@jure.gr

Website: www.jure.gr

Print Friendly, PDF & Email