ΜΠΕΝΕΚΗ – ΛΑΣΚΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙA

Εκπρόσωπος: Μπενέκη Αφροδίτη

Διεύθυνση: Σόλωνος 45, 106 72 Αθήνα
Τηλ: 210 3635500
Fax: 210 3636697
Email: info@laskoslaw.gr
Website: www.laskoslaw.gr

ΑΜΔΣΑ 80448

Print Friendly, PDF & Email