ΟΒΒΑΔΙΑΣ Σ. ΝΑΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Εκπρόσωπος: Οββαδίας Ναμίας

Διεύθυνση:
Βουκουρεστίου 16, 106 71 Αθήνα

Τηλ: 210 7239738
Fax: 210 7239773

E-mail: ovvadias.namias@namiaslaw.gr

Website: www.namiaslaw.gr

Print Friendly, PDF & Email