ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Εκπρόσωπος: Ιωάννης Σαραντίτης

Διεύθυνση:
Αναγνωστοπούλου 9, 106 73 Αθήνα

Τηλ: 210 3670400
Fax: 210 3621595

Email: athens@sarantitis.com

Website: www.sarantitis.com

Print Friendly, PDF & Email