ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εκπρόσωπος: Ιωάννης Σαραντίτης /Δωρόθεος Σαμολαδάς

Διεύθυνση:
Αναγνωστοπούλου 9, 106 73 Αθήνα

Τηλ: 210 3670400
Fax: 210 3621595

Email: ysarantitis@sarantitis.com / dsamoladas@sarantitis.com
Website: www.sarantitis.com

Print Friendly, PDF & Email