ΣΕΪΣΟΓΛΟΥ & ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Εκπρόσωπος: Εμμανουήλ Σεϊσόγλου

Διεύθυνση:
Λουκιανού 6, 106 75 Αθήνα

Τηλ: 210 3389845
Fax: 210 3389846

Email: mail@spplaw.gr

Website: www.spplaw.gr

Print Friendly, PDF & Email