ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΔΕΕ

Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος

Ο Σ.Δ.Ε.Ε. συστήθηκε ως Σωματείο στις 26 Απριλίου 2010.  Σκοπός του είναι η προαγωγή του θεσμού των δικηγορικών εταιρειών και του δικηγορικού λειτουργήματος εν γένει.  Δίνει μια δυναμική παρουσία στο νομικό κόσμο και αναδεικνύει μια νέα μορφή άσκησης της δικηγορίας μέσα από τη συλλογικότητα, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και οικονομίας, η οποία λειτουργεί μέσα από σύνθετους θεσμούς και διεθνοποιημένες σχέσεις.

ΓΡΑΦΕΙΑ

Δημ. Σούτσου 28, Αθήνα 115 21
T: 21 0817 1500

info@sdee.org.gr

 

Στείλτε μας επισημάνσεις σχετικά με τη λειτουργία του δικτυακού τόπου ή επικοινωνήστε με τη γραμματεία.

Print Friendly, PDF & Email