ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΔΕΕ

Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος

Ο Σ.Δ.Ε.Ε. συστήθηκε ως Σωματείο στις 26 Απριλίου 2010.  Σκοπός του είναι η προαγωγή του θεσμού των δικηγορικών εταιρειών και του δικηγορικού λειτουργήματος εν γένει.  Δίνει μια δυναμική παρουσία στο νομικό κόσμο και αναδεικνύει μια νέα μορφή άσκησης της δικηγορίας μέσα από τη συλλογικότητα, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και οικονομίας, η οποία λειτουργεί μέσα από σύνθετους θεσμούς και διεθνοποιημένες σχέσεις.

ΓΡΑΦΕΙΑ

Δημητρίου Σούτσου 28,
115 21 Αθήνα

 

T:  210 81 71 500
F:  210 68 56 657/8

 

E-mail:  info@sdee.org.gr

 

Στείλτε μας επισημάνσεις σχετικά με τη λειτουργία του δικτυακού τόπου ή επικοινωνήστε με τη γραμματεία.

Print Friendly, PDF & Email