ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ ΚΑΛΟΝΑΡΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εκπρόσωπος: Στέφανος Τσιμικάλης

Διεύθυνση: Νεοφύτου Βάμβα 1, 106 74 Αθήνα

Τηλ: 210 3647070
Fax: 210 3632576

Email: info@athenslegal.gr

Website: www.athenslegal.gr

Print Friendly, PDF & Email