ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εκπρόσωπος: Ευάγγελος Αγγελίδης

Διεύθυνση:
Λεωφ. Αλεξάνδρας 100, 114 72 Αθήνα

Τηλ: 210 6431930
Fax: 210 6431893

Email: info@agelaw.gr

Website: www.agelaw.gr

Print Friendly, PDF & Email