Α. & Ι. ΒΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Εκπρόσωπος: Iωάννης Α. Βάγιας

Διεύθυνση:
Σκουφά 50, 106 72 Αθήνα

Τηλ: 210 3639686
Fax: 210 3635923

Email: info@vayaslawfirm.gr

Website:

Print Friendly, PDF & Email