Β. Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Εκπρόσωπος: Βασίλης Οικονομίδης

Διεύθυνση:
Λ. Βασιλίσσης Σοφίας 112, 115 27, Αθήνα

Τηλ: 210 8847442
Fax: 210 8847413

Email: info@vdilawfirm.gr

Website: www.vdilawfirm.gr

Print Friendly, PDF & Email