ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΡ. Ι. ΚΟΥΤΑΛΙΔΗ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Εκπρόσωπος: Νικόλαος Χ. Κορίτσας

Διεύθυνση:
Λεωφόρος Κηφισίας 115, Κτίριο Orbit
11524 Αθήνα

Τηλ: 210 3607811
Fax: 210 3600069

Website: www.koutalidis.gr

Print Friendly, PDF & Email