ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Εκπρόσωπος: Παναγιώτης Δρακόπουλος

Διεύθυνση:
Λ. Κηφισίας 332, 152 33 Χαλάνδρι

Τηλ: 210 6836561
Fax: 210 6836538

Email: info@drakopoulos-law.com

Website: www.drakopoulos-law.com

Print Friendly, PDF & Email