Δ. ΓΚΟΛΕΜΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Εκπρόσωπος: Δημήτρης Γκολέμης

Διεύθυνση:
Μεραρχίας 27, 621 22 Σέρρες

Τηλ: 23210 23890
Fax: 23210 23931

Email: info@golemislaw.gr

Website: www.golemislaw.gr

Print Friendly, PDF & Email