ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΑΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εκπρόσωπος: Εμμανουήλ Τακάκης

Διεύθυνση:
Λεωφόρος Κηφισίας 90, 151 25 Μαρούσι

Τηλ: 210 6143661
Fax: 210 6143616

Email: secretariat@takakis.com

Website: www.takakis.com

Print Friendly, PDF & Email