ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Β. ΜΑΣΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Εκπρόσωπος: Αθανάσιος Μασούλας, Χριστίνα Μασούλα

Διεύθυνση:
Σίνα 11, 106 80 Αθήνα

Τηλ: 210 3627842
Fax: 210 3646477

Email: masoulas@masoulas.gr

Website: www.masoulas.gr

Print Friendly, PDF & Email