ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Εκπρόσωπος: Κωνσταντίνος Λαμπαδάριος

Διεύθυνση:
Σταδίου 3, 105 62 Αθήνα
Τηλ: 210 3224419

email: c.lambadarios@lambadarioslaw.gr
Website: www.lambadarioslaw.gr

Print Friendly, PDF & Email