ΜΑΝΔΕΛΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΑΝΔΕΛΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Επωνυμία ΜΑΝΔΕΛΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Εκπρόσωποι Ιωάννης Μανδελένης
Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 1, 72100 Άγιος Νικολάος
Τηλ: 28410 21129
Fax: 28410 21130
Email: info@mandelenis.gr

Website: www.mandelenis.gr

Print Friendly, PDF & Email