ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – ΜΠΑΛΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Εκπρόσωπος: Ουρανία Παπαβασιλείου – Μπαλλή

Διεύθυνση:
Αμαλίας 2, 105 57 Αθήνα

Τηλ: 210 3610845
Fax: 210 3222101

Email: secretariat@pblawfirm.eu

Website: www.pblawfirm.eu

Print Friendly, PDF & Email