ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Εκπρόσωπος: Φώτης Χατζής

Διεύθυνση:
Γρηγορίου Θεολόγου 1 (Ασκληπιού 140), 114 71 Αθήνα

Τηλ: 210 6450551
Fax: 210 6456894

Email: hh@otenet.gr

Website: www.hhlawfirm.gr

Print Friendly, PDF & Email