Χ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ – Κ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ – Ι.Ν. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εκπρόσωπος: Χαρούλα Κωνσταντινίδου-Σταυροπούλου

Διεύθυνση:
Σκουφά 62Α, 10680 Αθήνα

Τηλ: 210 3636567
Fax: 210 3636088

Email: info@cslawfirm.gr

Website: www.cslawfirm.gr

Print Friendly, PDF & Email