ΜΕΛΗ

Εκπρόσωπος: Βασίλης Οικονομίδης Διεύθυνση: Λ. Βασιλίσσης Σοφίας 112, 115 27, Αθήνα Τηλ: 210 8847442 Fax: 210 8847413 Email: info@vdilawfirm.gr Website: www.vdilawfirm.gr...

Εκπρόσωπος: Κων/νος Γ. Χατζηγιαννάκης Διεύθυνση: Βαλαωρίτου 1, 546 26 Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310 263665 Fax: 2310 222405 Website: www.nomos.gr...