ΜΕΛΗ

Εκπρόσωπος: Δημήτρης Γκολέμης Διεύθυνση: Μεραρχίας 27, 621 22 Σέρρες Τηλ: 23210 23890 Fax: 23210 23931 Email: info@golemislaw.gr Website: www.golemislaw.gr...

Εκπρόσωπος: Δημήτριος Ζέπος Διεύθυνση: Κηφισίας 280, 152 32 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6967000 Fax: Website: www.zeya.com...

Εκπρόσωπος: Παναγιώτης Δρακόπουλος Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 332, 152 33 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6836561 Fax: 210 6836538 Email: info@drakopoulos-law.com Website: www.drakopoulos-law.com...