ΜΕΛΗ

Εκπρόσωπος: Πέτρος Φραγκίσκος Διεύθυνση: Πατριάρχου Ιωακείμ 8, 10674 Κολωνάκι Τηλ: 210 3608600 Fax: 210 7247871 Email: lawfirm@fnglaw.gr Website: www.fnglaw.gr...

Εκπρόσωπος: Αλέξανδρος Δημάκης Διεύθυνση: Ασκληπιού 7, 106 79 Αθήνα Τηλ.: 210 3647640 Φαξ: 210 3638181 Email: info@dimakis.gr Website: www.dimakis.gr...