Πίσω στα νέα
Πρόταση Ασφάλισης Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης των Μελών του ΣΔΕΕ

Η AonCorp. είναι παγκόσμιος ηγέτης στη μεσιτεία ασφαλίσεων, αντασφαλίσεων, υπηρεσιών διαχείρισης κινδύνωνκαι συμβουλών σε θέματα παροχών προσωπικού.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το www.aon.com.

Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης
Στόχος: Δημιουργία ενός «facility» μέσω του οποίου οι Δικηγορικές εταιρίες μέλη του Συνδέσμου Δικηγορικών Εταιριών Ελλάδος (ΣΔΕΕ) θα έχουν την δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να ασφαλιστούν για την Επαγγελματική Αστική Ευθύνη τους.

  1. Παρουσίαση ΑΟΝ
  2. Υπόδειγμα Συμβολαίου Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης Δικηγορικών Εταιρειών
  3. Όρια Κάλυψης
  4. Αίτηση προς ΑΟΝ

Διαβάστε Επίσης

Σας ευχαριστώ πολύ για την ομόφωνη τιμητική εκλογή μου στο αξίωμα του Προέδρου του «Συνδέσμου Δικηγορικών Εταιριών Ελλάδος».